KURSY ZAWODOWE UDT

Kurs HDS dedykowany jest dla operatorów żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych.

HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) jest bardzo popularnym urządzeniem stosowanym w transporcie drogowym np. przy transporcie kontenerów transportowych. Operatorem HDS może być każdy kierowca, który ukończył to szkolenie egzaminem, po którym uzyskał odpowiednie zaświadczenie o kwalifikacjach.

Szkolenie HDS przeznaczone jest dla osób, które pracują w towarowym transporcie drogowym i chcą poszerzyć swoje umiejętności i uprawnienia o możliwości załadunku. Odpowiednie kwalifikacje są przydatne kierowcom zawodowym w dużych firmach oraz właścicielom jednoosobowych firm usługowych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest:

 • posiadanie minimum wykształcenia podstawowego

 • ukończenie 18 lat

 • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT poświadczające uprawnienia na żurawie HDS. Uzyskuje się wtedy uprawnienia bez ograniczeń towarowych, które są ważne przez 10 lat. Wyjątek stanowią zaświadczenia wydawane w języku angielskim, które ważne są 5 lat.

Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet oraz skrzyń. W praktyce wykorzystywane są różnego tupu wózki w zależności od charakteru pracy i rodzaju ładunków.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest:

 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie minimum wykształcenia podstawowego
 • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), po którym uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.

Podest ruchomy przejezdny to maszyna techniczna, która przeznaczona jest do przemieszczania osób na stanowiska robocze, gdzie wykonują pracę z platformy roboczej.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest:

 • ukończenie 18 lat

 • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowy przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), po którym uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia.

Suwnica zbudowana jest z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągnika lub wciągarki.

Dźwignica która pracuje w ruchu przerywanym,  służy do podnoszenia ładunków w pionie i przemieszczania ładunków w poziomie.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest:

 • ukończenie 18 lat

 • posiadanie minimum wykształcenia podstawowego

 • badania lekarskie

Kurs kończy się egzaminem państwowy przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), po którym uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.